Day: June 10, 2024

e& เป็นผู้นำในฐานะแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในดัชนีแบรนด์นายจ้างประจำปี 2024

e& UAE เป็นแบรนด์นายจ้างด้านโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับของ Brand Finance e& อยู่ในอันดับที่ 16 ในแบรนด์นายจ้าง 20 อันดับแรกจากทุกหมวดหมู่ใน 16 ประเทศ ความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงชื่อเสียงที่แผ่ขยายกว้างขึ้นของ UAE ในฐานะศูนย์กลางผู้มีความสามารถระดับโลก ลอนดอน, June 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — e& ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีระดับโลก ประสบความสำเร็จถึงตำแหน่งสูงสุดในรายงานแบรนด์นายจ้างประจำปี 2024 ชิ้นแรกของ Brand Finance โดยเป็นหน่วยงานใน UAE ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนายจ้างด้านโทรคมนาคมในอันดับต้นๆ ของโลก กลุ่มนี้ยังครองอันดับที่ 16 ในบรรดาแบรนด์นายจ้าง 20 อันดับแรกของแบรนด์นายจ้างที่ประเมิน

Read More